Ochrana osobních dat

V souvislosti se vstupem platnosti směrnice EU o ochraně osobních dat (GDPR), jsme pro naše klienty, kteří prostřednictvím naší společnosti likvidují dokumenty obsahující osobní data, zavedli novou službu a to skartaci těchto dokumentů na profesionálním skartovacím stroji. Služba je zdarma.